1 – Kurye taşımaları, taşıyanın kurallarına göre yapılır. Taşıyıcı kendisine teslim edilmiş olan gönderileri teslim alış noktasından teslimat yerine kadar uygun gördüğü şekilde taşımaya, taşıttırmaya, uygun gördüğü taşıma aracını kullanmaya ve kullandırmaya yetkilidir.

2 – Taşıyıcı kendisine teslim edilmiş gönderileri imkanları çerçevesinde mümkün olan en kısa zamanda taşımayı taahhüt etmiş olmakla beraber, elinde almayan sebeplerden meydana gelebilecek gün ve saat gecikmelerinden dolayı mesul değildir.

3 – Bulundurulması yasalarla men edilmiş veya ruhsat izne tabi olanlarla çabuk bozulabilecek, fena ve ağır koku veren, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, zehirli, akıcı, aşındırıcı, manyetik güçte radyoaktif mikrop, uçucu gaz ve benzeri nitelikte her türlü maddeler taşımak üzere kabul edilmez. Taşıyıcının haberi olmaksızın kendisine teslim edilmiş bu çeşit malzemelerden doğacak zarar ve ziyanların tamamından, taşıyıcı ve üçüncü şahıslar nezdinde gönderen sorumludur. Aynı şekilde kıymetli evrak (çek, bono, vs.) para, mücevherat, eski eserler, kürkler, kıymetli gönderiler gibi taşınmak üzere teslim edilmiş olan kıymetli malzemenin kaybından ve çalınmalarından dolayı hiçbir mesuliyeti yoktur.

4 – Taşınan gönderilerin ambalajları, taşınan tarafından iyi yapılmalı, içlerindeki malzemeler, taşıma sırasında yer değiştirme ve dağıtım işlemlerinde meydana gelebilecek sıkıştırma ve çarpmalardan, dokunmalardan zarar gelmeyecek şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. Ambalaj hatalarından doğacak hasar gönderene ait olup, bu nedenle taşıyıcıdan herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

5 -Kurye taşıma sonunda gönderilene veya vekiline ya da temsilcisine imzası karşılığı teslim edilir.

6 – Taşımadan doğan her türlü harç vergi ve resimler gönderene ait olup, peşin olarak tahsil edilir.

7 – Taşıyan herhangi bir sorun, kayıp veya zayii durumunda gönderi taşıma bedelinin 3 katını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

8 – Bu bir gönderme belgesidir ve tanzim edilip taşıma işi yüklenildiği anda Gönderen-Gönderilen-Taşıyıcı üçlüsüne bağlar ve tüm hükümleri uygulama alanı bulur.

9 – Bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda İSTANBUL mahkemesi yetkilidir.

Call Now Button