Fiyat Politikamız

Acil Moto Kurye

Fiyat Politikamız

Mart 14, 2018 bölgeler 0

Ücret siyasetleri bir işletmenin her şeyden önce, piyasaya sunmak istediği ürünle neyi gerçekleştirmek istediğine karar vermesi gerekir. Bu da siyaset ve taktik tespit etmesi mananına gelir. Politika işletmenin yönetilmesinde genel bir kılavuz ve hareket tasarısıdır. Şayet işletme, hedef pazarını ve pazar konumlamasını dikkatli bir şekilde seçmişse bu takdirde ücret da dahil olmak üzere, pazarlama karışımı taktiği oldukça açık olacaktır. Dolayısıyla fiyatlandırma taktiği, pazar konumlaması’na ait olarak alınan karara bağlıdır. Bunun yanında, işletmelerde ücret kararları, genel amaçlar doğrultusunda tespit eden belirli bir takım yönetsel siyasetlere dayanır. Aşağıda özetlenen bu siyasetler, işletmenin ne gibi fiyatlandırma vaziyetleriyle karşılaşabileceğini ve bunları nasıl analiz etme yoluna gideceğini izah etmektedir. Kısaca, ücretlerin ne kadar esnek olacağını, ürünün hayat devresi süresince hangi düzeylerde tespit edeceğini, taşıma giderlerinin ne şekilde hesaba katılacağını, iskonto ve tavizlerin kimlere ve ne zamanlar, nasıl verileceğini ortaya koymalıdır.

Ücret Siyaseti Emelleri

İşletmelerin ücret siyasetlerinin dayandırıldığı başlıca amaçlar şöyle özetlenebilir: Karlılıkla alakalı amaçlar(maksimum,asgari,doyurucu-tatmin edici ve hedef karlılık yatırım üstünden beklenen gelir) Satış hacmiyle alakalı amaçlar (maksimum satış, pazarın kaymağını alma -yüksek ücret, pazar hissesi öncülüğü – pazara nüfuz-penetrasyon- sürüm için düşük ücret) Rekabete karşı koyma (balans ücretleri, rekabetten kaçınma, ücret dışı rekabet) Kar marjı emelleri (ürün dizisinin tümünün satışını kolaylaştırma) Öteki amaçlar (ücretlerde istikrar sağlama.imaj yaratma, sözgelişi, ürün kalitesi öncülüğü, sözgelişi, bir takım oto lastikleri yüksek ücretlidir fakat uzun ömürlüdür). Ücret istikrarını savunma ve rekabeti karşılama emellerine, statüko istikametli fiyatlandırma emelleri da denilmektedir. Ancak işletmelerin, bu genel kılavuz dışında daha spesifik ücret siyasetleri seti oluşturmaları gerekir. Çoğu zaman firmalar,günlük piyasa şartlarının ücreti belirlemesinden çok kendi ücretlerini kendileri belirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Call Now Button